Origami Wall

Vizuální styl pro projekt originálních betonových tvárnic

Origami Wall je unikátní originální systém betonových tvarovek oceněný Red Dot Award, ze kterých lze sestavit opěrnou zeď. Krásný trojúhelníkový vzor a typické trojúhelníkové prolamování jsme promítli i do loga. Symbol v sobě nese jak tvarosloví produktu, tak skrytá písmena — zkratku O. W. Dopředu nám bylo jasné, že hlavním komunikačním prostředkem značky budou poutavé realizace a fotografie. Proto je vizuální styl navržený záměrně jako černobílý, aby nepřebíjel obrazový zážitek.

ORIGAMI SYSTEMS s.r.o.
Datum realizace: 2020
Web: https://www.origami-wall.com